1. återhämtningsförmåga

  återhämtningsförmåga, förmåga hos material eller föremål att efter deformation, orsakad av belastning, återgå till ursprunglig form och dimension.
 2. åtelbaggar

  åtelbaggar, Cholevinae , underfamilj i skalbaggsfamiljen mycelbaggar, tidigare räknad som egen familj ( Cholevidae).
 3. åtel

  åtel, luder, dött jaktlockbete, t.ex. slaktavfall, mindre djurkroppar eller delar av djurkroppar, som används främst vid jakt efter rovdjur, vanligen räv.
 4. återförsäkring

  återförsäkring, riskfördelningsmetod som gör det möjligt för ett försäkringsbolag att mot en premie till ett eller flera andra försäkringsbolag överföra en större eller mindre del av sitt ansvar för ingångna försäkringsavtal.
 5. återbeskogning

  återbeskogning, förnyelse av skog efter t.ex. avverkning eller brand.
 6. återtagandeförbehåll

  återtagandeförbehåll, en köprättslig benämning på förbehåll som en säljare gör för att skydda sin rätt om köparen inte fullgör sin betalningsskyldighet.
 7. återbäring

  återbäring, på försäkring, överskottsmedel som ett försäkringsbolag tillför en försäkringstagare.
 8. återköpsrätt

  återköpsrätt, benämning på en rättighet som kan föreligga för en säljare att av köparen återköpa det som han har sålt.
 9. återförvisning

  återförvisning, beslut av domstol som innebär att den i egenskap av överinstans efter prövning av lägre rätts dom skickar tillbaka målet till den lägre instansen för ett nytt avgörande.
 10. återväxt

  återväxt, inom växtodling vanligen den kvantitativa och kvalitativa nyproduktionen av grönmassa efter skörd av vallar och grönytor.