1. åtel

  åtel, luder, dött jaktlockbete, t.ex. slaktavfall, mindre djurkroppar eller delar av djurkroppar, som används främst vid jakt efter rovdjur, vanligen räv.
 2. åtel

  å´tel subst. ~n åtlar ORDLED: åtl-ar
  Svensk ordbok
 3. åtelbaggar

  åtelbaggar, Cholevinae , underfamilj i skalbaggsfamiljen mycelbaggar, tidigare räknad som egen familj ( Cholevidae).
 4. luder

  luder, detsamma som åtel.
 5. tana

  tana, förr fångstredskap för räv i form av en ca 1,25 m hög stubbe med tre uthuggna spetsar upptill.
 6. lockbete

  lockbete, ofta starkt luktande bete som placeras i en fälla eller läggs ut som åtel på en skjutplats i syfte att locka vilt till fällan eller skjutplatsen.
 7. vakjakt

  vakjakt, jaktmetod, oftast använd vid jakt efter räv, som innebär att jägaren under sena vinterkvällar och nätter från en skjutplats inomhus, via en glugg inväntar de djur som lockas till platsen genom en utlagd åtel.
 8. fångstgrop

  fångstgrop, grävd fallgrop som förr användes för fångst dels av klövdjur som älg och vildren, dels av rovdjur, främst varg.
 9. skogsmård

  skogsmård, mård, Martes martes, art i familjen mårddjur.
 10. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.