1. återkomma

  å`terkomma verb återkom återkommit återkommen återkomna, pres. återkommer ORDLED: åter--komm-er SUBST.: återkommande; återkomst
  Svensk ordbok
 2. återkommande utbildning

  återkommande utbildning, oftast detsamma som fortbildning.
 3. Malin Biller

  Biller, Malin, född 1979, serieskapare.

 4. Alexandra Pascalidou

  Pascalidou, Alexandra, född 1970, journalist, programledare och författare. 

 5. Francis Bacon

  Bacon, Francis, 1909–92, brittisk målare, född i Irland, autodidakt.
 6. Alvesta

  Alvesta, kommun och tätort i Småland (Kronobergs län).

 7. arketyp

  arketyp, urbild, urtyp; begrepp knutet till C.G. Jungs analytiska psykologi, där ett kollektivt omedvetet kontrasteras mot ett personligt.
 8. Lascauxgrottan

  Lascauxgrottan, grotta i Vézèredalen, nära staden Montignac i departementet Dordogne, sydvästra Frankrike, en av världens förnämsta fyndplatser för paleolitisk konst.
 9. Sophie Tottie

  Tottie, Sophie, född 1964, konstnär, dotter till Thomas Tottie.
 10. Tibet

  Tibet är ett autonomt område som ingår i Kina.