1. återkoppling

  återkoppling, engelska feedback, principen att föra tillbaka signaler från ett system och låta denna information i sin tur påverka systemet.
 2. negativ återkoppling

  negativ återkoppling, inom ekologin detsamma som negativ feedback.
 3. positiv återkoppling

  positiv återkoppling, sätt att återkoppla en förstärkare så att en liten del av utsignalen kopplas till ingången i samma fasläge som insignalen.
 4. negativ återkoppling

  negativ återkoppling, inom förstärkartekniken detsamma som motkoppling.
 5. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 6. återkoppling

  å`terkoppling subst. ~en ~ar ORDLED: åter--koppl-ing-en
  Svensk ordbok
 7. negativ feedback

  negativ feedback, negativ återkoppling, innebär att resultatet av ett förlopp utlöser en motverkande reaktion; se feedback.
 8. feedback

  feedback, återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen.
 9. Milanković-cykler

  Milanković-cykler, samlingsnamn på de astronomiskt betingade förändringar i jordens orientering och bana kring solen som föreslagits orsaka variationer i klimatet över långa tidsskalor.
 10. systemteori

  systemteori, engelska general systems theory, teoretisk ansats att formulera generella lagar för system, oavsett om de är fysikaliska, biologiska eller sociala.