1. återkoppling

  återkoppling, engelska feedback, principen att föra tillbaka signaler från ett system och låta denna information i sin tur påverka systemet.
 2. återkoppling

  å`terkoppling subst. ~en ~ar ORDLED: åter--koppl-ing-en
  Svensk ordbok
 3. negativ återkoppling

  negativ återkoppling, inom förstärkartekniken detsamma som motkoppling.
 4. negativ återkoppling

  negativ återkoppling, inom ekologin detsamma som negativ feedback.
 5. positiv återkoppling

  positiv återkoppling, sätt att återkoppla en förstärkare så att en liten del av utsignalen kopplas till ingången i samma fasläge som insignalen.
 6. slingförstärkning

  slingförstärkning, inom förstärkar- och reglertekniken förstärkningen i återkopplingsslingan.
 7. återföring

  återföring, i allmänhet detsamma som återkoppling.
 8. biocybernetik

  biocybernetik, vetenskapen om biologiska styrnings- och regleringsmekanismer sedda från reglerteknisk synpunkt.
 9. negativ feedback

  negativ feedback, negativ återkoppling, innebär att resultatet av ett förlopp utlöser en motverkande reaktion; se feedback.
 10. automatisk frekvenskontroll

  automatisk frekvenskontroll, AFC, AFK, innebär att en radiomottagare med en frekvenskänslig detektor försetts med en återkoppling från detektorn till lokaloscillatorn, sådan att eventuell felinställning av mottagarens frekvens korrigeras.