1. återremiss

    återremiss, återförvisning av ett ärende från en beslutande församling till beredande organ för ny behandling.
  2. bordläggning

    bordläggning, uppskov till kommande sammanträde med beslut i ett ärende.
  3. minoritetsskydd

    minoritetsskydd, inom statsrätten att det antingen krävs kvalificerad majoritet för att fatta ett beslut eller att en minoritet kan genomdriva en viss åtgärd.