1. återsamling

  å`tersamling subst. ~en ~ar ORDLED: åter--saml-ing-en
  Svensk ordbok
 2. rally

  rally, biltävling där ett antal specialsträckor (SS) på avlysta vägar är utslagsgivande.
 3. Hesekiel

  Hesekiel, en av Gamla Testamentets profeter, omvittnad i Hesekiels bok.
 4. babyloniska fångenskapen

  babyloniska fångenskapen, benämning på deporterade judars vistelse i Babylonien under 500-talet f.Kr.
 5. tropp

  tropp [tråp´] subst. ~en ~ar ORDLED: tropp-en
  Svensk ordbok
 6. åter

  å´ter adv.
  Svensk ordbok