1. återta

  å`terta äv. å`tertaga verb återtog återtagit återtagen återtagna, pres. återtar äv. återtager ORDLED: åter--tag-it SUBST.: återtagande, återtagning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. återtagandeförbehåll

  återtagandeförbehåll, en köprättslig benämning på förbehåll som en säljare gör för att skydda sin rätt om köparen inte fullgör sin betalningsskyldighet.
 3. Floyd Patterson

  Patterson, Floyd, 1935–2006, amerikansk boxare, världsmästare i tungvikt 1956–59 och 1960–62, den förste som återerövrade ett förlorat VM i tungvikt.
 4. Argentina

  Argentina är ett land i sydöstra Sydamerika.

 5. dödsgåva

  dödsgåva, gåva som av gåvotagaren kan göras gällande först efter givarens död.
 6. reconquista

  reconquista, benämning på de kristna fälttåg från tidigt 700-tal till 1492 som syftade till att återta Pyreneiska halvön från morerna.
 7. repris

  repris, omtagning av ett helt eller en del av ett musikstycke, i notbilden markerat med tecknen 𝄆 respektive
 8. slingerbindning

  slingerbindning, typ av vävbindning där varpens trådar byter plats i ett skäl, så att de korsar varandra för att i nästa skäl återta sina vanliga platser.
 9. februarirevolutionen

  februarirevolutionen, de revolutionära händelser som inleddes den 22 februari 1848 i Paris och som ledde till Ludvig Filips fall och införandet av andra republiken.
 10. laga självtäkt

  laga självtäkt, tillåtet eget återställande av tidigare besittning till egendom.