1. återupprätta

  å`terupprätta verb ~de ~t ORDLED: åter--upp-rätt-ar SUBST.: återupprättande; återupprättelse
  Svensk ordbok
 2. Chiang Kai-shek

  Chiang Kai-shek (pinyin Jiang Jieshi), egentligen Chiang Chung-cheng, född 31 oktober 1887, död 5 april 1975, kinesisk politiker och militär, som efter Sun Yat-sens död 1925 successivt övertog rollen som ledare för nationalistpartiet och var republiken Kinas starke man från 1928, formellt statschef från 1943.
 3. hedersmord

  hedersmord, en form av hedersvåld där skälet anges vara att återupprätta familjens eller släktens heder.
 4. welfer

  welfer , benämning 1867–1933 på Tysk-hannoverska partiet, som ville återupprätta Hannover som stat inom Tyska riket.
 5. prisanpassning

  prisanpassning, anpassning av priserna vid efterfråge- eller utbudsöverskott på en vara, varvid balansen återupprättas.
 6. Olmützpunktationerna

  Olmützpunktationerna, avtal ingånget i Olomouc (tyska Olmütz) 29 november 1850 mellan Österrike och Preussen; sistnämnda makt avstod från sina planer på en ”lilltysk” lösning av den tyska enhetsfrågan och gick med på att återupprätta Tyska förbundet av 1815.
 7. Nikolaj Gerard

  Gerard, Nikolaj, 1838–1929, rysk ämbetsman, generalguvernör i Finland 1905–08.
 8. Konstitutionella kyrkan

  Konstitutionella kyrkan, franska Église constitutionelle, kortvarig kyrkobildning under franska revolutionen.
 9. Pius VII

  Pius VII, egentligen Barnabà Chiaramonte, 1742–1823, påve från 1800.
 10. Rudolf Hagelstange

  Hagelstange, Rudolf, 1912–84, tysk författare.