1. åtkomlig

  å`tkomlig adj. ~t ORDLED: åt--kom-lig
  Svensk ordbok
 2. naturresurser

  naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan.
 3. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 4. resurs

  resurs, tillgång som är känd och åtkomlig för viss verksamhet, i vid bemärkelse ett medel för att underlätta uppnående av ett visst mål.
 5. Giotto

  Giotto di Bondone, född 1266 eller 1267, död 8 januari 1337, italiensk målare, skulptör och arkitekt, en av konsthistoriens centralgestalter.
 6. brandvägg

  brandvägg (engelska firewall), i datorsammanhang en säkerhetsmekanism som förhindrar oönskad tillgång till delar av internet.

 7. vört

  vört, vattenextrakt av mältad säd (vanligtvis korn).
 8. reserv

  reserv, i allmän betydelse resurs som kan utnyttjas vid behov.
 9. övervintring

  övervintring, växters och djurs sätt att överleva vinterns köld, tjäle och brist på åtkomligt vatten.

 10. masoretiska bibeltexten

  masoretiska bibeltexten, MT, den judiska standardversionen av Gamla Testamentets hebreiska originaltext, uppkallad efter namnet på de skriftlärda som traderade den under tidig medeltid, masoreterna.