1. åtstramning

  åtstramning, inom nationalekonomin stabiliseringspolitiska åtgärder (t.ex. räntehöjning, ökade skatter och minskade offentliga utgifter) som minskar den totala efterfrågan på varor och tjänster och därmed tenderar att sänka inflationen och förbättra bytesbalansens saldo.
 2. åtsida

  åtsida, detsamma som advers.
 3. åtskillnadsminimum

  åtskillnadsminimum, (åt)skillnads­tröskel, differenslimen ( DL), just noticeable difference ( jnd), inom psykofysiken den minsta skillnad, i t.ex. styrka, mellan två stimuli av samma slag som krävs för att de skall uppfattas som olika.
 4. åtskils

  å`tskils adv. ORDLED: åt--skils
  Svensk ordbok
 5. åtsmitande

  å`tsmitande adj., ingen böjning ORDLED: åt--smit-ande
  Svensk ordbok
 6. åtskillig

  å`tskillig adj. ~t ORDLED: åt--skill-ig
  Svensk ordbok
 7. åtskillnad

  å`tskillnad subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: åt--skill-nad
  Svensk ordbok
 8. åtskilja

  å`tskilja verb åtskilde åtskilt, pres. åtskiljer ORDLED: åt--skilj-er SUBST.: åtskiljande
  Svensk ordbok
 9. åtsittande

  å`tsittande adj., ingen böjning ORDLED: åt--sitt-ande
  Svensk ordbok
 10. åtsida

  å`tsida subst. ~n åtsidor ORDLED: åt--sid-an
  Svensk ordbok