1. åtta

  2ått`a subst. ~n åttor ORDLED: ått-an
  Svensk ordbok
 2. åtta

  1ått`a räkn.
  Svensk ordbok
 3. De åtta

  De åtta, konstnärsgrupp, bildad 1911 av tidigare medlemmar i De unga.
 4. dubbel-åtta-film

  dubbel-åtta-film, egentligen dubbel-8-film, det dominerande filmformatet inom amatörfilmen fram till 1965, varefter det gradvis avlöstes av Super-8.
 5. åttatimmarsdagen

  åttatimmarsdagen, normalarbetsdagen är jämte allmän rösträtt ett av arbetarrörelsens tidigaste krav, innebar att en normal arbetsvecka för en industriarbetare vanligen inte fick överskrida 48 timmar per vecka.
 6. Åttagraderskanalen

  Åttagraderskanalen, sund i norra Maldiverna; för belägenhet se landskarta Maldiverna.
 7. åttamillimetersfilm

  åttamillimetersfilm, 8 mm-film, gemensam benämning på filmformaten dubbel-8 och Super-8.
 8. åttastråliga koralldjur

  åttastråliga koralldjur, åttaarmade koralldjur , Alcyonaria (syn. Octocorallia), underklass koralldjur.
 9. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen, en av ”de fyra ädla sanningarna” enligt den s.k. Benarespredikan, som buddha Shakyamuni ska ha hållit kort efter sin upplysning.
 10. åttaarmade bläckfiskar

  åttaarmade bläckfiskar, Octopoda, ordning bläckfiskar med ca 200 arter.