1. éclair

    éclair, avlång petit-choustång med salt eller söt fyllning.
  2. romanska språk

    romanska språk, en grupp besläktade språk som talas som modersmål av ca 700 miljoner människor, framför allt i södra Europa samt Central- och Sydamerika.
  3. eklärera

    ekläre´ra verb ~de ~t ORDLED: e-klär-er-ar SUBST.: eklärerande, eklärering
    Svensk ordbok