1. öde

  öde, en människas (förutbestämda) levnadslott, se ödet.
 2. ödem

  ödem, onormal ansamling av vätska i kroppen.
 3. ödet

  ödet, i obestämd form ( öde) det levnadslopp som beskärs en människa; i bestämd form ( ödet) den makt som oblidkeligt råder över detta skeende.
 4. ödegård

  ödegård, ödehemman , ödesmål, gård eller annan jordbruksfastighet som lämnats obebodd eller obrukad under längre tid.
 5. ödesdrama

  ödesdrama, dramatisk genre eller form i vilken konflikt och handling i hög grad styrs av utommänskliga krafter.
 6. ödesgudinnor

  ödesgudinnor, forntida gudomligheter, särskilt vanliga inom den indoeuropeiska kultursfären, bl.a. i grekisk, romersk, fornbaltisk och fornnordisk religion.
 7. Det öde landet

  Det öde landet, The Waste Land, diktsvit i fem delar av den amerikansk-brittiske författaren T.S. Eliot, utgiven 1922.

 8. ödesmål

  ödesmål, obebodd jordbruksfastighet, se ödegård.
 9. Ödeby

  Ödeby, f.d. församling i Strängnäs stift, Örebro kommun, Närke (Örebro län).
 10. Ödeshög

  Ödeshög, kommun i Östergötland (Östergötlands län).