1. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 2. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 3. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 4. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 5. ödeläggelse

  ödeläggelse, allmänfarligt brott, se allmänfarlig ödeläggelse.
 6. atombomb

  atombomb, den ursprungliga benämningen på de kärnvapen som innebär fissionsladdningar.

 7. allmänfarlig ödeläggelse

  allmänfarlig ödeläggelse, allmänfarligt brott som föreligger när någon med uppsåt åstadkommer t.ex. explosion, översvämning, ras, flyg- eller tågolycka eller annan sådan ofärd och framkallar fara för annans liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av annans egendom.
 8. Afghanistan

  Afghanistan är ett land i Asien.

 9. Anders Behring Breivik

  Behring Breivik, Anders, sedan 2017 Fjotolf Hansen, född 1979, norsk högerextremist som greps på bar gärning i samband med dödsskjutningarna på ön Utøya 22 juli 2011 då 69 personer miste livet.

 10. svedjebruk

  svedjebruk, jordbruksform som innebär att skogen bränns och sedan nyttjas för odling.