1. ödet

  ödet, i obestämd form (öde) det levnadslopp som beskärs en människa; i bestämd form (ödet) den makt som oblidkeligt råder över detta skeende.

 2. folkreligion

  folkreligion och folkreligiositet, benämningar med delvis skiftande innebörd; oklarheten beror bl.a. på att de används som översättning för termer som inom olika språk inte har helt samma innebörd.
 3. astrologi

  astrologi, den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse.
 4. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.
 5. Arabien

  Arabien, arabiska Jazīrat al-˙arab (’arabernas [halv]ö’), område som i stort sett motsvarar de nuvarande staterna Saudiarabien, Jemen, Oman, Förenade arabemiraten, Qatar, Bahrain och Kuwait.