1. Emigrationsutredningen

  Emigrationsutredningen, offentlig utredning 1907–13 angående emigrationen från Sverige.
 2. geologisk karta

  geologisk karta, karta som visar de geologiska förhållandena med särskilda färger, raster och andra symboler.
 3. Peter Wieselgren

  Wieselgren, Peter,  1800–77, präst, litteraturhistoriker, nykterhetsförkämpe.

 4. Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män

  Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män, det första större nationella biografiska uppslagsverket i Europa, utgivet 1835–57 i 23 volymer (ny upplaga av volym 1–8 1874–76).
 5. Thomas Thorild

  Thorild, Thomas, född 18 april 1759, död 1 oktober 1808, författare.
 6. dialektforskning

  dialektforskning, dialektologi, det vetenskapliga studiet av dialekter.
 7. Anders Fredrik Dalin

  Dalin, Anders Fredrik, 1806–73, lexikonförfattare, översättare och språkforskare.
 8. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 9. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, d.y., 1843–1928, språkforskare, professor i österländska språk i Lund 1879–1908, chef för Svenska Akademiens ordboks redaktion 1913–19, ledamot av Bibelkommissionen 1884–1917, ledamot av Svenska Akademien från 1882; jämför släktartikel Tegnér.
 10. Svenskt biografiskt lexikon

  Svenskt biografiskt lexikon, SBL, biografiskt uppslagsverk över bemärkta personer och kända släkter som verkat i Sverige från äldsta historisk tid till nutid.