1. Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män

  Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män, det första större nationella biografiska uppslagsverket i Europa, utgivet 1835–57 i 23 volymer (ny upplaga av volym 1–8 1874–76).
 2. Emigrationsutredningen

  Emigrationsutredningen, offentlig utredning 1907–13 angående emigrationen från Sverige.
 3. geologisk karta

  geologisk karta, karta som visar de geologiska förhållandena med särskilda färger, raster och andra symboler.
 4. Peter Wieselgren

  Wieselgren, Peter,  1800–77, präst, litteraturhistoriker, nykterhetsförkämpe.

 5. Thomas Thorild

  Thorild, Thomas, född 18 april 1759, död 1 oktober 1808, författare.
 6. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 7. Anders Fredrik Dalin

  Dalin, Anders Fredrik, 1806–73, lexikonförfattare, översättare och språkforskare.
 8. dialektforskning

  dialektforskning, dialektologi, det vetenskapliga studiet av dialekter.
 9. Knut Fredrik Thedenius

  Thedenius, Knut Fredrik, 1814–94, botanist, apotekare i Stockholm 1843–58, lektor i naturvetenskap vid Stockholms gymnasium (från 1880 Norra Latin) 1859–86.
 10. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, d.y., 1843–1928, språkforskare, professor i österländska språk i Lund 1879–1908, chef för Svenska Akademiens ordboks redaktion 1913–19, ledamot av Bibelkommissionen 1884–1917, ledamot av Svenska Akademien från 1882; jämför släktartikel Tegnér.