1. intron

  intron, del av en gen hos högre celler vilken inte innehåller information om ett proteins uppbyggnad.
 2. broderi

  broderi, prydnadssöm, förr konstsömnad, är den mest variationsrika tekniken inom textilkonsten.
 3. symaskin

  symaskin, maskin som huvudsakligen används för att med söm sammanfoga två eller flera lager av tyg.
 4. solur

  solur, tidgivare där solen eller skuggan som kastas från ett föremål i solen utvisar tiden på dagen.

 5. Chicago

  Chicago, stad i delstaten Illinois, USA, vid Michigansjöns sydvästra ände.

 6. sax

  sax, handverktyg som funnits i två huvudtyper.

 7. loop

  loop, slinga, cykel, i databehandlingssammanhang ett grundläggande inslag i program för datorer.
 8. virkning

  virkning, textil teknik som utförs med en i ena änden krokförsedd nål, virknål, och garn.
 9. dominans

  dominans, ledande (dominerande) ställning, övervikt i fråga om mängd eller betydelse, i zoologin social överlägsenhet som yttrar sig i hög placering på rangskalan inom en grupp djur.
 10. gotisk skrift

  gotisk skrift, benämning på den skrift som skrevs i hela det latinska europeiska kulturområdet under medeltiden ungefär från mitten av 1100-talet och framåt.