1. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 2. tonhöjd

  tonhöjd, den egenskap hos en ton som gör att den kan inordnas längs en skala mellan hög och låg (se ton).
 3. rödförskjutning

  rödförskjutning, förskjutning mot längre våglängder (lägre energier, dvs. mot rött i det visuella våglängdsområdet) som ljus eller annan elektromagnetisk strålning undergår.
 4. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 5. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 6. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 7. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 8. värme

  värme, värmeenergi, Q, en form av energi; SI-enhet joule, J.
 9. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 10. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.