1. tonhöjd

  tonhöjd, den egenskap hos en ton som gör att den kan inordnas längs en skala mellan hög och låg (se ton).
 2. dragbrotschning

  dragbrotschning, variant av den verkstadstekniska metoden driftning.
 3. grundton

  grundton är den lägsta tonen i en sammansatt ton.

 4. grundton

  grundton, i tonal musik första tonen i det systematiserade tonförråd som kallas skala.

 5. mineralolja

  mineralolja, oljeprodukt framställd ur fossila material, främst petroleum men även brun- och stenkol, bituminösa skiffrar och torv.

 6. parallax

  parallax, vinkelskillnaden för ett objekt betraktat från två olika håll.
 7. almstriden

  almstriden, batalj i Kungsträdgården, Stockholm, 12–13 maj 1971, då ett antal miljövänner genom att klättra upp i de hundraåriga almarna lyckades hindra att träden sågades ned för den av landstinget beslutade uppgången från en tunnelbanestation.
 8. kärnreaktion

  kärnreaktion, kollision mellan en elementarpartikel eller en jon och en atomkärna.
 9. olivingruppen

  olivingruppen, grupp bergartsbildande mineral av typen nesosilikat med den generella sammansättningen A 2SiO 4, där A=Fe,Mg,Mn,Ni.
 10. rödförskjutning

  rödförskjutning, förskjutning mot längre våglängder (lägre energier, dvs. mot rött i det visuella våglängdsområdet) som ljus eller annan elektromagnetisk strålning undergår.