1. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 2. brottslighet

  brottslighet, kriminalitet, gemensam term för begångna straffbelagda handlingar.
 3. indianer

  indianer, amerinder, de folkslag som tillsammans med inuiter och aleuter utgör den amerikanska dubbelkontinentens ursprungsbefolkning (se Amerika).
 4. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 5. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 6. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 7. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 8. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 9. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 10. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.