1. indianer

  indianer, amerinder, de folkslag som tillsammans med inuiter och aleuter utgör den amerikanska dubbelkontinentens ursprungsbefolkning (se Amerika).
 2. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 3. kommunikation

  kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation).

 4. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 5. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 6. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 7. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 8. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 9. brottslighet

  brottslighet, kriminalitet, gemensam term för begångna straffbelagda handlingar.
 10. hjärta

  hjärta, cor, en muskeldriven pump som driver blod eller hemolymfa genom kroppens cirkulationssystem.