1. ökenklimat

  ökenklimat, klimattyp och ekosystem med kraftigt negativ vattenbalans.
 2. ökenklimat

  ö`kenklimat subst. ~et ORDLED: öken--klim-at-et
  Svensk ordbok
 3. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 4. Somalia

  Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn.

 5. Egypten

  Egypten är ett land i Afrika.

 6. Mexico

  Mexico är ett land i södra Nordamerika.

 7. stäppklimat

  stäppklimat är ett torrt klimat som råder i områden där det är brist på nederbörd.
 8. Marocko

  Marocko är ett land i Afrika.

 9. Damaskus

  Damaskus, arabiska ash-Sham Dimashq, huvudstad i Syrien; 1,7 miljoner invånare (2010), med förstäder 2,8 miljoner.
 10. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.