1. ökenklimat

  ökenklimat är ett mycket torrt klimat och det regnar nästan aldrig.
 2. ökenklimat

  ö`kenklimat subst. ~et ORDLED: öken--klim-at-et
  Svensk ordbok
 3. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 4. Damaskus

  Damaskus, arabiska ash-Sham Dimashq, huvudstad i Syrien; 1,7 miljoner invånare (2010), med förstäder 2,8 miljoner.
 5. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.
 6. Djibouti

  Djibouti är ett land i östra Afrika på Afrikas horn.

 7. Uzbekistan

  Uzbekistan är ett land i Centralasien.

 8. Egypten

  Egypten är ett land i Afrika.

 9. Somalia

  Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn.

 10. stäppklimat

  stäppklimat är ett torrt klimat som råder i områden där det är brist på nederbörd.