1. kyss

  kyss, ömhetsbetygelse och del av det erotiska samspelet.
 2. björnkram

  bjö`rnkram subst. ~en ~ar ORDLED: björn--kram-en
  Svensk ordbok
 3. kram

  1kram subst. ~en ~ar ORDLED: kram-en
  Svensk ordbok
 4. karess

  karess´ subst. ~en ~er ORDLED: kar-ess-en
  Svensk ordbok
 5. betygelse

  bety´gelse subst. ~n ~r ORDLED: be-tyg-els-en
  Svensk ordbok
 6. ömhet

  öm`het subst. ~en ORDLED: öm-het-en
  Svensk ordbok
 7. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok