1. öppen reposition

  öppen reposition, operativt ingrepp för att bringa benfragment i rätt läge vid benbrott (fraktur).
 2. öppen omröstning

  öppen omröstning, omröstning där det framgår hur varje röstberättigad ledamot röstar.
 3. öppen hälso- och sjukvård

  öppen hälso- och sjukvård, öppen vård, sjukvårdsadministrativ term som främst avser sådan vård som ges vid besök på en mottagning (till skillnad från sluten vård).
 4. öppen vård

  öppen vård, inom sjukvården, se öppen hälso- och sjukvård.
 5. öppen stavelse

  öppen stavelse, stavelse som slutar på vokal; motsats: sluten stavelse.
 6. öppen stjärnhop

  öppen stjärnhop, ansamling av tiotals eller hundratals tämligen unga stjärnor med gemensamt ursprung.
 7. öppen förskola

  öppen förskola, form av organiserad, avgiftsfri gruppverksamhet i kommunal regi för de barn som inte har plats i förskola.
 8. Rom – öppen stad

  Rom – öppen stad, även Öppen stad, originaltitel Roma, città aperta, italiensk film i regi av Roberto Rossellini (premiär 1945).
 9. öppen fraktur

  öppen fraktur, komplicerat benbrott , benbrott med ovanliggande hudsår.
 10. öppen stad

  öppen stad, benämning inom ramen för krigets lagar, introducerad 1874 i den s.k. Brysseldeklarationen och juridiskt bekräftad 1907 i en av de då antagna Haagkonventionerna.