1. öppen vård

  öppen vård, inom sjukvården, se öppen hälso- och sjukvård.
 2. öppenvård

  öpp`envård subst. ~en ORDLED: öppen--vård-en
  Svensk ordbok
 3. psykiatrisk vård

  psykiatrisk vård, vård av patienter med psykiska störningar.

 4. öppen hälso- och sjukvård

  öppen hälso- och sjukvård, öppen vård, sjukvårdsadministrativ term som främst avser sådan vård som ges vid besök på en mottagning (till skillnad från sluten vård).
 5. psykiatrisk rehabilitering

  psykiatrisk rehabilitering, psykosocial rehabilitering, enligt WHO en process som underlättar för individer, som till följd av psykisk störning har funktionsnedsättning, oförmåga eller handikapp att nå sin optimala nivå för att fungera självständigt i samhället.
 6. socialt arbete

  socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer.
 7. sektoriserad psykiatri

  sektoriserad psykiatri, organisation för psykiatrisk vård i Sverige under 1980- och 90-talen där psykiatriska team hade ansvar för vardera 40 000–80 000 invånare.

 8. hemtjänst

  hemtjänst, social hemhjälp, en form av bistånd som åligger kommunerna enligt socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 4, paragraf 1.
 9. psykossjukdom

  psykossjukdom, samlingsnamn för sådana psykiska störningar där uppfattningar och värderingar av verkligheten är förändrade.
 10. Australien

  Australien, stat i Oceanien.