1. öppna dörrens politik

  öppna dörrens politik, open door policy , den Kinapolitik som formulerades av USA 1899–1900 och som officiellt syftade till att ”bevara Kinas territoriella och administrativa integritet” och ”garantera principen om lika och opartisk handel för världens nationer med alla delar av det kinesiska riket”.
 2. sesam, öppna dig

  sesam, öppna dig, trollformel varmed grottan med rövarnas skatter öppnades i berättelsen ”Ali Baba och de 40 rövarna” i ”Tusen och en natt”.
 3. Franska öppna mästerskapen

  Franska öppna mästerskapen, Championnats Internationaux de France, French Open, Frankrikes internationella mästerskap i badminton, bordtennis, golf, squash, tennis med flera sporter.

 4. öppna

  öpp`na verb ~de ~t ORDLED: öppn-ar SUBST.: öppnande, öppning
  Svensk ordbok
 5. romersk-katolska kyrkan

  romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve).

 6. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 7. öppna data

  öppna data, datortekniskt begrepp för digital information som är fritt tillgänglig för läsning och användning av alla.

 8. opiumkriget

  opiumkriget, väpnad konflikt 1839–42 mellan Storbritannien och Kina.
 9. vikingatiden

  vikingatiden, i Norden benämning på den sista perioden av järnåldern, vanligen daterad till ca 800–1050 e.Kr. och uppkallad efter de vidsträckta vikingatåg som då företogs från Skandinavien.
 10. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.