1. öppning

  öppning, inom sprängtekniken detsamma som kil.
 2. öppning

  öpp`ning subst. ~en ~ar ORDLED: öppn-ing-en
  Svensk ordbok
 3. öppningsskede

  öppningsskede, det skede av en förlossning då livmoderhalsen öppnar sig för att låta fostret passera och födas fram.
 4. öppningsbud

  öpp`ningsbud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: öppn-ings--bud-et
  Svensk ordbok
 5. mjärde

  mjärde är ett fiskeredskap i form av en bur av till exempel bomullsnät eller metallnät.
 6. svartkroppsstrålning

  svartkroppsstrålning, elektromagnetisk strålning som utsänds från en svartkropp, en kropp som saknar reflexionsförmåga och därför absorberar allt ljus.
 7. babianer

  babianer är en grupp apor med åtta arter.
 8. diffraktion

  diffraktion är ett optiskt fenomen som beror på ljusets vågegenskaper.
 9. springpäls

  springpäls, typ av heltäckande dräkt, förr buren av inuiterna vid valjakt.
 10. Visby domkyrka

  Visby domkyrka, egentligen Sankta Maria, ursprungligen de tyska köpmännens kyrka i Visby.