1. ljud

  ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat.

 2. öra

  öra, hos landryggradsdjur inklusive människa parigt jämvikts- och hörselorgan bestående av ljudledande strukturer samt hinnlabyrinten.
 3. ljudvåg

  ljudvåg är en tryckvåg i luften som örat känner av och uppfattar som ett ljud.
 4. hörsel

  hörsel, förmåga att uppfatta ljud.

 5. överslagshandling

  överslagshandling, till synes helt irrelevant beteende som ofta utförs av djur som kommer i en konfliktsituation där två beteenden som motverkar varandra är aktiverade samtidigt (t.ex. flykt och anfall).
 6. George W. Bush

  Bush, George Walker, född 6 juli 1946, amerikansk politiker (republikan), president 2001–09; son till George Bush och bror till Jeb Bush.

 7. decibel

  decibel är en enhet för att mäta volymen på ett ljud.
 8. ton

  ton är ett ljud som skapas när luften vibrerar och skapar en tryckvåg som uppfattas av örat.

 9. infraljud

  infraljud, ljud med frekvenser under 20 Hz, motsvarande våglängder från 17 m och uppåt, som inte uppfattas med normal hörsel.

 10. fonetik

  fonetik, en vetenskap som utgör en del av det språkvetenskapliga studiet av människans tal.