1. öresutjämning

  öresutjämning, avrundning av slutsumman vid varje köptillfälle till det för tillfället lägsta öremyntets valör.
 2. Öresundsvarvet AB

  Öresundsvarvet AB, skeppsvarv i Landskrona. Det första Öresundsvarvet anlades under första världskriget, då tonnagebehovet på grund av fartygsförluster i kriget blev mycket stort.
 3. Öresundståg

  Öresundståg, tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark.
 4. Örestad

  Örestad, begrepp inom samhällsplanering, använt på 1960- och 70-talen för en stadsbygd på ömse sidor om Öresund.
 5. Öresundstraktaten

  Öresundstraktaten, avtal som 1857 upphävde Danmarks rätt att ta ut tull och vissa mindre avgifter för varutransporter genom Öresund och Bälten.
 6. Öresten

  Öresten, egendom i Marks kommun, Västergötland (Västra Götaland län), vid Slottsåns mynning i Viskan nära tätorten Skene, tidigare översteboställe för Älvsborgs regemente.
 7. Öresund

  Öresund, sund mellan Skåne och Själland vilket tillsammans med Stora och Lilla Bält utgör Östersjöns förbindelse med Västerhavet.
 8. Öresundsförbindelsen

  Öresundsförbindelsen, i vidare mening all transport och trafik över Öresund; se Öresund (Öresundsförbindelser).
 9. Öresundsbron

  Öresundsbron, del i Öresundsförbindelsen, den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.
 10. öresundstullräkenskaperna

  öresundstullräkenskaperna, redovisning för uppbörden av Öresundstullen.