1. penning

  penning, den lägsta myntenheten i de nordiska ländernas medeltida myntsystem.
 2. gote

  gote, benämning på den gotländska örtugen, varav det gick 3 på öret eller 24 på marken (penningar).
 3. mark

  mark, myntenhet i Sverige.
 4. mynt

  mynt, ett stycke metall eller papper utgivet som betalningsmedel.