1. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 2. örlogsflagga

  örlogsflagga, för militärt bruk avsedd flagga, utformad enligt olika nationella traditioner, som hissas på örlogsfartyg, militära byggnader etc.
 3. Örlogsmannasällskapet

  Örlogsmannasällskapet, egentligen Kungliga örlogsmannasällskapet, Sveriges äldsta militärvetenskapliga samfund, stiftat 1771, upphöjt till kunglig akademi 1805.
 4. portugisisk örlogsman

  portugisisk örlogsman, annat namn på nässeldjursarten blåsmanet.
 5. örlog

  örlog, äldre synonym till krig, även krigstjänst till sjöss (egentligen ’brytande av edsförpliktelse’).
 6. örlogsvarv

  örlogsvarv, militärt varv avsett för att bygga, underhålla och reparera örlogsfartyg.
 7. örlogskapten

  örlogskapten, militär tjänstegrad i flottan mellan kommendörkapten och kapten, motsvarande major inom försvaret i övrigt.
 8. örlogsvimpel

  örlogsvimpel, långsträckt smalt tygband i nationsflaggans färger, använt inom örlogsmariner, bl.a. som befälstecken på fartyg.
 9. örlogsbas

  örlogsbas, baseringsområde för sjöstrids­krafter, anlagt för att tillgodose sjöstridskrafternas verkan, skydd, underhållstjänst och reorganisation.
 10. örlogsstandert

  örlogsstandert, befälstecken ombord på örlogsfartyg.