1. Tonkinbuktintermezzot

  Tonkinbuktintermezzot, benämning på en händelse i augusti 1964 då nordvietnamesiska torpedbåtar rapporterades ha anfallit två amerikanska jagare i Tonkinbukten.
 2. Fredrik Blom

  Blom, Fredrik, född 24 januari 1781, död 25 september 1853, arkitekt, professor vid Konstakademien från 1817, överste vid Flottans mekaniska kår från 1840.
 3. Galärvarvet

  Galärvarvet, den del av området för f.d. Stockholms örlogsvarv som är belägen på södra Djurgården.
 4. Muskö

  Muskö, f.d. församling i Haninge kommun, Södermanland (Stockholms län).
 5. Hans Wachtmeister

  Wachtmeister, Hans, 1641–1714, greve (1687), sjömilitär, politiker; jämför släktartikel Wachtmeister.
 6. Karlskronavarvet AB

  Karlskronavarvet AB, örlogsvarv i Karlskrona, ingående i Kockums AB.
 7. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 8. Säkerhetspolisen

  Säkerhetspolisen, SÄPO, statlig myndighet med huvuduppgift att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.
 9. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.