1. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 2. Pearl Harbor

  Pearl Harbor, amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii; högkvarter för USA:s stillahavsflotta och anfallsmål för japanska flygstyrkor 7 december 1941.
 3. Vasa

  Vasa, Wasa, Wasan, Wasen, svenskt örlogsskepp (regalskepp) byggt på Stockholms skeppsgård (nuvarande Blasieholmen) 1626–28.

 4. hängmatta

  hängmatta, anordning för vila eller sömn bestående av ett tygstycke eller grovt nätverk som hängs upp i båda ändarna.

 5. kapitulation

  kapitulation, folkrättslig term avseende den handling varmed väpnat motstånd uppges (dagtingan).

 6. kamikaze

  kamikaze, ursprungligen japansk benämning på de tyfoner som räddade landet undan mongolernas (Khubilai khans) anfall 1281.
 7. Horatio Nelson

  Nelson, Horatio, från 1801 Viscount Nelson (Lord Nelson), född 29 september 1758, död 21 oktober 1805, brittisk sjömilitär, viceamiral 1801.
 8. världsomsegling

  världsomsegling, färd till sjöss ett helt varv runt jordklotet.

 9. katt

  katt, handelsfartyg från 1700-talet, utvecklat ur linjeskeppet (örlogsfartyg) och identifierbart på den konkava stäven samt avsaknad av upphöjt akterskepp, galjon och kanonportar.
 10. handelsfartyg

  handelsfartyg, fartyg för transport av varor eller passagerare eller bådadera, vanligen i motsats till örlogsfartyg.