1. Pearl Harbor

  Pearl Harbor, amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii; högkvarter för USA:s stillahavsflotta och anfallsmål för japanska flygstyrkor 7 december 1941.
 2. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 3. Vasa

  Vasa, Wasa, Wasan, Wasen, svenskt örlogsskepp (regalskepp) byggt på Stockholms skeppsgård (nuvarande Blasieholmen) 1626–28.

 4. kapitulation

  kapitulation, folkrättslig term avseende den handling varmed väpnat motstånd uppges (dagtingan).

 5. hängmatta

  hängmatta, anordning för vila eller sömn bestående av ett tygstycke eller grovt nätverk som hängs upp i båda ändarna.

 6. Horatio Nelson

  Nelson, Horatio, från 1801 Viscount Nelson (Lord Nelson), född 29 september 1758, död 21 oktober 1805, brittisk sjömilitär, viceamiral 1801.
 7. världsomsegling

  världsomsegling, färd till sjöss ett helt varv runt jordklotet.

 8. kamikaze

  kamikaze, ursprungligen japansk benämning på de tyfoner som räddade landet undan mongolernas (Khubilai khans) anfall 1281.
 9. pansar

  pansar, beklädnad på t.ex. örlogsfartyg, stridsfordon och befästningar vilken skyddar personal och materiel mot vapenverkan.
 10. matros

  matros, sjöman på handels-, fiske- eller örlogsfartyg som arbetar huvudsakligen inom däcksavdelningen.