1. örlogsflagga

  örlogsflagga, för militärt bruk avsedd flagga, utformad enligt olika nationella traditioner, som hissas på örlogsfartyg, militära byggnader etc.
 2. örlogsflagga

  ö`rlogsflagga subst. ~n örlogsflaggor ORDLED: ör-logs--flagg-an
  Svensk ordbok
 3. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 4. tretungad flagga

  tretungad flagga, variant av tvärskuren nationsflagga, använd som statschefs- och örlogsflagga i Sverige, Finland och Norge.
 5. örlog

  örlog, äldre synonym till krig, även krigstjänst till sjöss (egentligen ’brytande av edsförpliktelse’).
 6. statschefsflagga

  statschefsflagga, personlig flagga för en statschef, till funktionen motsvarande ett militärt befälstecken.
 7. nationsflagga

  nationsflagga, nationalflagga , flagga med funktion att vara symbol för en suverän stat.
 8. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 9. örlogsflagg

  ö`rlogsflagg subst. ~en ORDLED: ör-logs--flagg-en
  Svensk ordbok
 10. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.