1. puniska krigen

  puniska krigen, samlingsbenämning på konflikter mellan Karthago och Rom 264–146 f.Kr., som gav Rom herraväldet över västra medelhavsområdet.
 2. Erik XIV

  Erik XIV, född 13 december 1533, död 26 februari 1577, svensk kung 1560–68, son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen–Lauenburg.
 3. försvarspolitik

  försvarspolitik, samlingsbegrepp för de politiska beslut som rör utformningen av såväl militära som civila delar av ett nationellt eller multinationellt försvar.

 4. spanska armadan

  spanska armadan, Stora armadan, oövervinneliga armadan, den mäktiga örlogsflotta med en invasionsarmé ombord som Filip II av Spanien i maj 1588 sände mot det reformerta England som ett led i den katolska motreformationen.
 5. galeon

  galeon (för etymologi se galjon), 4-mastat segelfartyg, förande råsegel på vardera av de två främsta masterna och latinsegel på de två aktre.
 6. huggare

  huggare, ett kort sabelliknande blankvapen som under 1700-talet kom att ersätta värjan.
 7. amiral

  amiral, högste befälhavare över en örlogsflotta.
 8. slagskepp

  slagskepp, örlogsfartyg bestyckat med svårt artilleri (kaliber större än 20,3 cm), kraftigt bepansrat och med en fart av 20–33 knop, motsvarande 37–61 km/h.
 9. pik

  pik, långspjut, stångvapen, ett slags förlängt stötspjut.
 10. armada

  armada, (större) flottstyrka, krigsflotta.