1. örlogskapten

  örlogskapten, militär tjänstegrad i flottan mellan kommendörkapten och kapten, motsvarande major inom försvaret i övrigt.
 2. örlogskapten

  ö`rlogskapten subst. ~en ~er ORDLED: ör-logs--kapt-en-en
  Svensk ordbok
 3. militär tjänstegrad

  militär tjänstegrad, steg på en rangordningsskala som utvisar tjänsteställning.
 4. örlog

  örlog, äldre synonym till krig, även krigstjänst till sjöss (egentligen ’brytande av edsförpliktelse’).
 5. major

  major, tjänstegrad inom försvarsmakten mellan överstelöjtnant och kapten; motsvaras i flottan av örlogskapten.
 6. kommendörkapten

  kommendörkapten, tjänstegrad inom flottan motsvarande överstelöjtnant, införd i Sverige 1824, från 1866 delad på kommendörkapten av 1. respektive 2. graden.
 7. Jørgen Jürgensen

  Jürgensen( Jørgensen), Jørgen, född 1780, död senast 1841, dansk äventyrare.
 8. tvåbefälssystem

  tvåbefälssystem, reformerad befälsordning som införs i Sverige med början 2009.