1. ÖS

  ÖS, beteckning för Örlogsskolorna.
 2. Sven Wernström

  Wernström, Sven, 1925–2018, författare.

 3. Bud Spencer

  Spencer, Bud, egentligen Carlo Pedersoli, 1929–2016, italiensk skådespelare.

 4. Terence Hill

  Hill, Terence, egentligen Mario Girotti, född 1939, italiensk skådespelare och filmregissör.

 5. Karlskrona örlogsskolor

  Karlskrona örlogsskolor, KÖS, f.d. marint utbildningsförband som ingick i myndigheten Sydkustens marinkommando.
 6. Awazu och Wallasis

  Awazu och Wallasis, aristokratisk sällskapsorden i Stockholm, stiftad 25 januari 1732 och verksam till slutet av 1740-talet.
 7. Berga örlogsskolor

  Berga örlogsskolor, BÖS, marin utbildningsanstalt vid Hårsfjärden i Haninge kommun.
 8. Örlogsskolorna

  Örlogsskolorna, ÖS, gemensam beteckning för flottans f.d. skolor i Berga och Karlskrona.
 9. Färöarna

  Färöarna, ögrupp i norra Atlanten, mellan Skottland och Island.

 10. trikinös

  trikinös [-kinö´s] adj. ~t ORDLED: trik-in-ös
  Svensk ordbok