1. Öst

  Öst, musiker- och artistsläkt.

 2. öst

  öst, maktpolitiskt samlingsbegrepp för Sovjetunionen och ett stort antal politiskt, ekonomiskt och militärt samarbetande kommunistpartistyrda stater 1945–90, då det internationella relationsmönstret dominerades av den s.k. öst–västkonflikten.
 3. öst

  2öst adv.
  Svensk ordbok
 4. öst

  1öst subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 5. öst–västkonflikten

  öst–västkonflikten, benämning på motsättningen från slutet av 1940-talet till ca 1990 mellan västmakterna och Sovjetunionen och dess allierade, i princip detsamma som kalla kriget.

 6. Öst är öst och väst är väst

  Öst är öst och väst är väst, och aldrig mötas de två, engelska East is East and West is West, and never the twain shall meet, citat från Rudyard Kiplings ”The Ballad of East and West” från ”Barrack Room Ballads and other Verses” (1892).
 7. Jon Erik Öst

  Öst, Jon Erik, 1886–1968, fiolspelman (riksspelman) och låtkompositör; jämför släktartikel Öst.
 8. Anna-Lisa Öst

  Öst, Anna-Lisa, sångerska, känd under artistnamnet Lapp-Lisa.
 9. öster

  öster, öst, ost , det väderstreck som anger riktningen vinkelrätt till höger om norr; det sammanfaller med jordens rotationsriktning.
 10. Östen

  Östen, signatur för Östen Nilsson, 1927–99, karikatyrmålare.