1. Östafrikanska riftsystemet

  Östafrikanska riftsystemet, Östafrikanska gravsänkesystemet, Great Rift Valley, system av förkastningar, gravsänkor och horstar som sträcker sig från Afarsänkan i nordöstra Etiopien via Etiopiska riften, Turkanasjön, Magadisjön och Natronsjön vidare söderut mot Malawisjön till Moçambiquekanalen nära Beira.
 2. Östafrikanska gravsänkesystemet

  Östafrikanska gravsänkesystemet, annat namn på Östafrikanska riftsystemet.
 3. Östafrikanska utvecklingsbanken

  Östafrikanska utvecklingsbanken, engelska East African Development Bank (EADB), Kampala, regional utvecklingsbank för Rwanda, Kenya, Tanzania och Uganda, inrättad efter tillkomsten av East African Community 1967.
 4. Kenya

  Kenya, stat i östra Afrika.

 5. akamba

  akamba, östafrikanskt bantufolk, se kamba.
 6. wakamba

  wakamba , östafrikanskt bantufolk, se kamba.
 7. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 8. EADB

  EADB, East African Development Bank , se Östafrikanska utvecklingsbanken.
 9. Kjeld Philip

  Philip, Kjeld,1912–89, dansk nationalekonom och politiker (Radikale Venstre), professor vid Aarhus universitet 1943–49, Stockholms högskola 1949–51 och Köpenhamns universitet 1951–69; handelsminister 1957–60, finansminister 1960–61, ekonomiminister 1961–64; ledamot av Folketinget 1960–64.
 10. Rift Valley

  Rift Valley, benämning på ett system av rifter som sträcker sig företrädesvis genom östra Afrika, detsamma som Östafrikanska riftsystemet.