1. Bengt Öste

  Öste, Bengt, 1927–2004, journalist, son till Alfred Öste, bror till Sven Öste.
 2. Sven Öste

  Öste, Sven, 1925–96, journalist, anställd vid Dagens Nyheter 1950–90, därefter frilans; son till Alfred Öste, bror till Bengt Öste.
 3. Alfred Öste

  Öste, Alfred, 1889–1977, journalist.
 4. öster

  2ös´ter adv. ORDLED: öst-er
  Svensk ordbok
 5. öster

  1ös´ter subst. ~n ORDLED: öst-ern
  Svensk ordbok
 6. östergök

  ös`tergök subst. ~en ORDLED: öst-er--gök-en
  Svensk ordbok
 7. österut

  österut [ös´t- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: öst-er--ut
  Svensk ordbok
 8. östersjö-

  ös`tersjö- förled ORDLED: öst-er-sjö--
  Svensk ordbok
 9. österbottnisk

  ös`terbottnisk adj. ~t ORDLED: öst-er--bottn-isk
  Svensk ordbok
 10. österlänning

  ös`terlänning subst. ~en ~ar ORDLED: öst-er--länn-ing-en
  Svensk ordbok