1. Öster

  Öster, idrottsförening i Växjö, se Östers IF.
 2. öster

  öster är det väderstreck man har till höger om man står vänd mot norr.
 3. öster

  2ös´ter adv. ORDLED: öst-er
  Svensk ordbok
 4. öster

  1ös´ter subst. ~n ORDLED: öst-ern
  Svensk ordbok
 5. Öster-Rekarne härad

  Öster-Rekarne härad, område i Södermanland öster och söder om Eskilstuna.
 6. Öster-Malma jaktvårdsskola

  Öster-Malma jaktvårdsskola, Östermalma, Södermanland, Jägareförbundets centrum för jägarutbildning.
 7. östergök

  ös`tergök subst. ~en ORDLED: öst-er--gök-en
  Svensk ordbok
 8. österut

  österut [ös´t- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: öst-er--ut
  Svensk ordbok
 9. östersjö-

  ös`tersjö- förled ORDLED: öst-er-sjö--
  Svensk ordbok
 10. österbottnisk

  ös`terbottnisk adj. ~t ORDLED: öst-er--bottn-isk
  Svensk ordbok