1. öva

  ö`va verb ~de ~t ORDLED: öv-ar SUBST.: övande, övning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. kattdjur

  kattdjur är en familj rovdjur med cirka 40 arter.
 3. Hilma af Klint

  af Klint, Hilma, 1862–1944, konstnär och pionjär inom abstrakt konst, sondotter till Gustaf af Klint.
 4. judisk filosofi

  judisk filosofi, benämning på studier av vissa icke fackvetenskapligt bundna, mer allmänna och grundläggande frågeställningar med anknytning till judisk tradition.
 5. dressyr

  dressyr, ridsportgren, se ridsport.
 6. folkhögskola

  folkhögskola, nordisk skolform för vuxna, tillkommen vid mitten av 1800-talet.
 7. datorstödd undervisning

  datorstödd undervisning, engelska computer aided instruction, CAI, och computer aided learning, CAL, datoranvändning i undervisningssammanhang, under senare delen av 1990-talet också inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och E-lärande.

 8. svartlistning

  svartlistning, uppgörande av förteckning över stater, företag, personer eller företeelser som en regering, en organisation eller liknande vill varna för, hindra från att verka på en viss marknad eller i annat syfte öva påtryckning mot.
 9. expertsystem

  expertsystem, datorprogram som inom ett avgränsat kunskapsområde erbjuder ett stöd för problemlösning och beslutsfattande, jämförbart med förmågan hos mänskliga experter.

 10. härmning

  härmning, efterliknande, imitation. Härmning, där man iakttar (utan att själv öva) vad någon annan gör och sedan upprepar beteendet, förekommer sällan i djurvärlden.