1. härskarteknik

  härskarteknik, sätt att hävda sin egen maktställning genom att förringa en individ eller en grupp.

 2. social kompetens

  social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron.
 3. Sparta

  Sparta, nygrekiska Sparti, stad på södra Peloponnesos, Grekland; 14 400 invånare (2010).
 4. waldorfpedagogik

  waldorfpedagogik, efter grundaren Rudolf Steiner även kallad Steinerpedagogik, bygger på bl.a. följande principer.
 5. positiv psykologi

  positiv psykologi, vetenskapen om människans inneboende resurser och hur dessa kan utvecklas.
 6. pilates

  pilates, motionsträning som utmärks av långsamma rörelser och strävan efter kroppslig och andlig harmoni.
 7. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 8. dojo

  dojo dōjō, plats där vägen övas, exempelvis träningshall för utövande av budo (kampkonsterna) men också – även ursprungligen – den sal i vilken meditation och andra övningar försiggår inom zen.
 9. gehörslära

  gehörslära, sammanfattande benämning på pedagogiska metoder med syftet att utveckla det musikaliska gehörets olika funktioner och därmed fördjupa förståelsen för musik rent allmänt och bredda förutsättningarna för ett aktivt musikerskap.
 10. kader

  kader, fast anställda befäl och specialister som utgör den personella stommen i ett krigsförband, vilket kompletteras med inkallad personal vid mobilisering.