1. hegelianism

  hegelianism, sammanfattande benämning på de olika riktningar som tar sin utgångspunkt i Hegels filosofi.
 2. Horatius

  Horatius ( Quintus Horatius Flaccus), född i december 65 f.Kr., död 27 november 8 f.Kr., det antika Roms främste lyriske skald.
 3. Paul Tillich

  Tillich, Paul, född 20 augusti 1886, död 22 oktober 1965, tysk-amerikansk teolog och filosof, från 1929 Max Schelers efterträdare som filosofiprofessor i Frankfurt am Main; efter flykt till USA 1933 undan nazismen professor i teologi vid bl.a. Harvard University 1955–62 och University of Chicago från 1962.
 4. första hjälpen

  första hjälpen är åtgärder man kan göra för att rädda någon som råkat ut för en olycka eller plötsligt blivit sjuk.

 5. bobsleigh

  bobsleigh är en idrott där man åker i en bob (stor kälke) nedför en lång isbana med lutande kurvor.
 6. retorik

  retorik, dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna.
 7. Somadeva

  Somadeva, 1000-talet, indisk författare.
 8. C H Dodd

  Dodd, Charles Harold, 1884–1973,brittisk teolog, professor i Nya Testamentet i Oxford 1915–30, i Manchester 1930–35 och i Cambridge 1935–49.
 9. Ludwig Hölty

  Hölty, Ludwig, 1748–76, tysk diktare.
 10. Hallands regemente

  Hallands regemente, I 16/Fo 31, Halmstad, f.d. infanteriregemente, vars chef från 1975 även var befälhavare för Hallands försvarsområde.