1. övergödning

  övergödning, i allmänt språkbruk detsamma som alltför långt gången eutrofiering.
 2. överkorsning

  överkorsning, inom genetik att delar av de homologa kromosomerna i ett kromosompar byter plats med varandra.

 3. översättning

  översättning, överföring av ett budskap från ett språk till ett annat, vanligen i skriftlig form; jämför tolkning.
 4. översvämning

  översvämning, högvatten som utbreder sig över land.
 5. tåget över Bält

  tåget över Bält, Karl X Gustavs marsch med delar av den svenska armén över de isbelagda danska sunden 30 januari och 5–6 februari 1658, ett av den svenska krigshistoriens mest chansartade och framgångsrika företag.
 6. överstatlighet

  överstatlighet, befogenhet som utövas av överstatliga organ.

 7. övergångsmetaller

  övergångsmetaller, övergångselement, enligt IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) definition de grundämnen i periodiska systemets grupp 3–11 som i fri form eller som katjoner har endast delvis fyllda d-orbitaler.
 8. övergångsrit

  övergångsrit, passagerit, ceremoni som markerar en persons eller grupps övergång från en social status till en annan.
 9. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen, supranormala väsen, fantasiskapelser som återfinns i folktron i alla kulturer och utgör en väsentlig del av denna.

 10. överproduktion

  överproduktion, situation då produktionen är större än efterfrågan, så att en del av produktionen inte kan avsättas vid tillfället.