1. överstatlighet

  överstatlighet, befogenhet som utövas av överstatliga organ.

 2. övergödning

  övergödning, i allmänt språkbruk detsamma som alltför långt gången eutrofiering.
 3. översättning

  översättning, överföring av ett budskap från ett språk till ett annat, vanligen i skriftlig form; jämför tolkning.
 4. överkorsning

  överkorsning, inom genetik att delar av de homologa kromosomerna i ett kromosompar byter plats med varandra.

 5. översvämning

  översvämning, högvatten som utbreder sig över land.
 6. tåget över Bält

  tåget över Bält kallas den marsch som Karl X Gustav och Carl Gustaf Wrangel gjorde med sina trupper.

 7. övergångsmetaller

  övergångsmetaller, övergångselement, enligt IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) definition de grundämnen i periodiska systemets grupp 3–11 som i fri form eller som katjoner har endast delvis fyllda d-orbitaler.
 8. övergångsrit

  övergångsrit, passagerit, ceremoni som markerar en persons eller grupps övergång från en social status till en annan.
 9. överkompensation

  överkompensation, i Alfred Adlers teori förhållandet att en individ försöker kompensera en kroppslig, psykisk eller social svaghet genom alltför intensiv träning eller annan, överdriven aktivitet.
 10. överslagshandling

  överslagshandling, till synes helt irrelevant beteende som ofta utförs av djur som kommer i en konfliktsituation där två beteenden som motverkar varandra är aktiverade samtidigt (t.ex. flykt och anfall).