1. över huvud taget

  över huvud taget [-hu`-, -huv`-, -ta`g- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: över-huvud--tag-et
  Svensk ordbok
 2. satanism

  satanism, ursprungligen dyrkan av djävulen och det onda.
 3. karma

  karma, även karman; pali kamma, centralt begrepp i indiska religioner, såväl i hinduism som i jainism och buddhism för inte bara handlingen utan även resultatet av handlingen.
 4. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 5. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 6. germanska språk

  germanska språk, den mest utbredda grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 7. industri

  industri, i vid bemärkelse ’framställning av produkter genom förädling av råvaror’.
 8. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 9. essentialism

  essentialism, inom metafysiken uppfattningen att somliga av objektens egenskaper är essentiella (väsentliga) för objekten, medan andra egenskaper är tillfälliga.
 10. encelliga djur

  encelliga djur kallas också urdjur.