1. över huvud taget

  över huvud taget [-hu`-, -huv`-, -ta`g- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: över-huvud--tag-et
  Svensk ordbok
 2. karma

  karma, även karman; pali kamma, centralt begrepp i indiska religioner, såväl i hinduism som i jainism och buddhism för inte bara handlingen utan även resultatet av handlingen.
 3. satanism

  satanism, ursprungligen dyrkan av djävulen och det onda.
 4. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 5. Wienkongressen

  Wienkongressen, internationell konferens i Wien från september 1814 till juni 1815 med syfte att nyordna Europa efter Napoleontidens omvälvningar.
 6. germanska språk

  germanska språk, den mest utbredda grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 7. essentialism

  essentialism, inom metafysiken uppfattningen att somliga av objektens egenskaper är essentiella (väsentliga) för objekten, medan andra egenskaper är tillfälliga.
 8. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 9. motivation

  motivation, psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.
 10. industri

  industri, i vid bemärkelse ’framställning av produkter genom förädling av råvaror’.