1. Konungens stab

    Konungens stab består av militära officerare.
  2. generalstabskåren

    generalstabskåren, bildad 1937, ersatte generalstaben som personalkår.
  3. stab

    stab, i det militära en enhet med allsidig kompetens som biträder en högre chef med insamling och bearbetning av beslutsunderlag, ordergivning, uppföljning, samverkan, dokumentation och information.