1. tyreotoxikos

  tyreotoxikos, giftstruma, sjukdom, betydligt vanligare hos kvinnor än hos män, orsakad av överfunktion av sköldkörteln.
 2. överaktiv blåsa

  överaktiv blåsa, instabil blåsa, en störning i urinblåsans funktion som innebär att muskelvävnaden i blåsväggen har onormalt stor tendens till sammandragningar, vilket medför täta trängningar att urinera fastän blåsan inte är fylld.
 3. pseudobulbärparalys

  pseudobulbärparalys , sjukdomstillstånd som liknar bulbärparalys men där den sjukliga processen inte är belägen i förlängda märgen utan antingen i hjärnbarken, vanligen i form av många små infarkter, eller i nervbanor mellan hjärnbarken och förlängda märgen (kortikobulbära fibrer).
 4. inkontinens

  inkontinens, oförmåga att hålla urin eller avföring.