1. överensstämmelse

  överensstämmelse, uppfyllande av alla i avtal specificerade krav på produkt, process eller tjänst.
 2. överensstämmelse

  överensstämmelse [ö`ver- äv. -en`s-] subst. ~n ~r ORDLED: över-ens--stämm-els-en
  Svensk ordbok
 3. överensstämma

  överensstämma [ö`ver- äv. -en`s-] verb överensstämde överensstämt, pres. överensstämmer ORDLED: över-ens--stämm-er SUBST.: överensstämmande; överensstämmelse
  Svensk ordbok
 4. skruvregeln

  skruvregeln, minnesregel för vilken riktning magnetfältet får runt en strömförande ledare.
 5. konstitutionell

  konstitutionell, grundlagsenlig; i överensstämmelse med konstitutionen.
 6. typprovning

  typprovning, undersökning av överensstämmelse genom provning.
 7. kamouflage

  kamouflage, hos djur skyddande förklädnad som gör att dessa undgår att upptäckas.

 8. konkordans

  konkordans, inom genetiken: överensstämmelse mellan grupper av individer avseende frekvens av en viss egenskap.
 9. ackord

  ackord, löneform, se ackordslön.
 10. jumperset

  jumperset, en i färg och kvalitet överensstämmande kombination av jumper och cardigan.