1. övergående

  ö`vergående adj., ingen böjning ORDLED: över--gå-ende
  Svensk ordbok
 2. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 3. aktionspotential

  aktionspotential, snabbt övergående elektriskt fenomen som uppstår i en nervcellsmembran när membranen reagerar för en retning.
 4. ungdomsbrottslighet

  ungdomsbrottslighet, benämning inom kriminologin på den brottslighet som främst personer i åldern 15–20 år står för.

 5. depression

  depression, nedstämdhet, sänkt grundstämning.
 6. vilopotential

  vilopotential, den elektriska spänning ( membranpotential) som normalt finns mellan cellmembranets insida och utsida hos alla levande celler.
 7. morfin

  morfin, smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.

 8. kortisol

  kortisol, hydrokortisonsteroidhormon som bildas i binjurebarken och påverkar bland annat ämnesomsättning och immunförsvar.

 9. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 10. hysteri

  hysteri, heterogen grupp av psykiska störningar som med modern terminologi omfattar konversions-, somatiserings- och dissociationssyndrom samt histrionisk personlighetsstörning (jämför histrionisk personlighet, konversionssyndrom, somatiseringssyndrom och dissociation).